Ε
Μ
Β
Ο
Λ
Ι
Μ
Η
  ΕΜΒΟΛΙΜΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 2018-2019

Δήλωση Αθλητή για Εμβόλιμη Αγωνιστική:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Κυρ 31/03/2019

ΛΑΔΩΜΑ/ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΚΥΠΕΛΛΟ

Όνομα Αθλητή: 

(Στην παραπάνω λίστα αναγράφονται οι Αθλητές με δικαίωμα συμμετοχής στη συγκεκριμένη εμβόλιμη)