Goto Mobile Version
D
K
2
0
1
8
 
R
E
G
I
S
T
R
A
T
I
O
N
 
  DK2019 REGISTRATION / ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τροποποίηση Δήλωσης / Change Registration
Νέα Δήλωση Συμμετοχής / New Registration
Επιλογή Squad / Squad Selection:   
Re-entry Squad:   
Re-entry Squad:   
 
Επώνυμο / Last Name:   
Όνομα / First Name:   
Κινητό / Phone:   
E-mail:   
Χώρα / Country:   
Φύλο / Gender: 
Άνδρας / Male Γυναίκα / Female
 Κατηγορία / Category:  A     B    
Άνδρες/Men:    A: 180+  |  B: <180
Γυναίκες/Women:    A: 170+  |  B: <170