B BOWLERS  
No Player Name / Ονοματεπώνυμο HDC 1 2 3 4 5 Total Avrg
Μ.Ο.
Total
+HDC
1 TRIANTOU ELENI  15 196 220 201 201 211 1029 205,80 1104
2 OULOUMIS GIORGOS  8 215 201 213 193 206 1028 205,60 1068
3 STRATIS CHRISTOS  8 200 236 203 169 194 1002 200,40 1042

  C BOWLERS  
No Player Name / Ονοματεπώνυμο HDC 1 2 3 4 5 Total Avrg
Μ.Ο.
Total
+HDC
1 LOGOTHETIS ARGYRIS  12 137 233 162 230 184 946 189,20 1006
2 STEFANOPOULOS VASILIS  12 194 206 170 199 170 939 187,80 999
3 PECHLIVANIDIS VALANTIS  12 176 248 159 159 190 932 186,40 992

  JUNIOR BOWLERS  
No Player Name / Ονοματεπώνυμο HDC 1 2 3 4 5 Total Avrg
Μ.Ο.
Total
+HDC
1 XIDAS GIANNIS  12 168 164 145 166 242 885 177,00 945
2 STAMATIOU ORESTIS  8 166 145 154 224 212 901 180,20 941
3 GEORGIEVA MADLEN  20 156 177 171 155 166 825 165,00 925


  BEST GAME  
Player Name / Ονοματεπώνυμο Score
MUCA S / GKOLFINOPOULOS G 287

  BEST RE-ENTRY  
Player Name / Ονοματεπώνυμο Score
BOUFESIS NIKOLAOS 1145

  BEST WOMAN  
Player Name / Ονοματεπώνυμο Score
METEKSINOVA MARIANA 1105